Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. G.H.M. Pijnenborg: Sociale cognitie bij psychotische stoornissen: een scientist practitioner’s perspectief

Wanneer:di 04-07-2017 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Marieke Pijnenborg
Marieke Pijnenborg

Prof.dr. Marieke Pijnenborg zal in haar inaugurele rede ingaan op diverse aspecten van sociaal cognitieve functiestoornissen bij psychose. Dat doet zij vanuit haar rol als ‘scientist practitioner’. Een scientist practitioner is iemand die wetenschappelijk onderzoek (science) combineert met klinisch werk (practice). Deze combinatie leidt zowel tot een stevig wetenschappelijk fundament onder de klinische praktijk als tot een door de klinische praktijk geïnspireerde manier van wetenschappelijk onderzoeken en zorg innoveren.

Psychotische ervaringen komen vaak voor. 18% van alle Nederlanders heeft wel eens een psychotische ervaring. Voor deze ervaringen is in de meeste gevallen geen hulpverlening nodig. Bij 3% van de mensen ontwikkelt zich echter een psychotische stoornis. De psychotische ervaringen veroorzaken in dat geval negatieve emoties en interfereren met iemands dagelijkse leven. De ernstigste psychotische stoornis is schizofrenie, die komt bij ongeveer 1% van alle mensen voor. Veel mensen met een psychotische stoornis hebben tekorten in sociale cognitie, onder andere het vermogen emoties bij anderen te herkennen en zich in te leven in hun belevingswereld kan verminderd zijn.

Pijnenborg zal in haar rede ingaan op de volgende klinisch relevante vragen omtrent sociale cognitie bij psychose: Heeft neuroimaging-onderzoek naar sociale cognitie een meerwaarde voor de klinische praktijk? Voorspellen sociaal cognitieve functiestoornissen wie een psychose zal ontwikkelen en wie niet? Welke rol spelen sociaal cognitieve processen nu eigenlijk bij het verloop van psychotische stoornissen? Kunnen we sociale cognitie verbeteren met psychologische interventies?

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. G.H.M. Pijnenborg
  • Titel: Sociale cognitie bij psychotische stoornissen: een scientist practitioner’s perspectief
  • Leeropdracht: Klinische psychologie in het bijzonder psychotische stoornissen
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het aanmeldingsformulier
printView this page in: English