Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. B. Los: Regionale Ongelijkheid in Tijden van Globalisering

Wanneer:di 28-03-2017 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Bart Los
Bart Los

De afgelopen jaren is er na verkiezingen steeds veel aandacht geweest voor regionale verschillen in stemgedrag, vooral als het gaat om het aandeel ‘proteststemmers’. Dat leidde tot de introductie van het begrip ‘the geography of discontent’; de geografische verdeling van ontevredenheid in een land.

Inkomensongelijkheid tussen regio’s speelt van oudsher een belangrijke rol in de mate waarin ontevredenheid tot uiting komt bij verkiezingen of referenda. Vaak is deze ongelijkheid direct gerelateerd aan verschillen in economische specialisatiepatronen van regio’s. Economische schokken (zoals de snel om zich heen grijpende automatisering en de globalisering van productieprocessen) veranderen sommige regio’s in ‘winnaars’, terwijl andere gebieden vooral negatieve effecten ondervinden. Zo blijkt uit recent onderzoek dat de opkomst van China als ‘fabriek van de wereld’ in veel regio’s in de VS bijna alleen tot positieve effecten heeft geleid (vooral in de vorm van lagere prijzen van goederen), terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid en de hoogte van de lonen in andere regio’s (met veel industriële activiteiten) flink werden geraakt.

In de overgrote meerderheid van onderzoeken naar bovenstaande fenomenen worden regio’s gezien als entiteiten die onafhankelijk van elkaar zijn. In werkelijkheid zijn ze juist erg afhankelijk van elkaar, stelt prof.dr. Bart Los in zijn oratie, waardoor ontwikkelingen in de ene regio consequenties hebben voor andere regio’s. Zulke afhankelijkheden en globalisering van productieprocessen kunnen in een consistent raamwerk worden bestudeerd met behulp zogenaamde ‘wereld input-output tabellen’, zoals die onlangs mede door RUG-onderzoekers zijn ontwikkeld. Deze tabellen maken het mogelijk de bijdrage van regio’s aan de mondiale waardeketens (internationaal gefragmenteerde productieprocessen, georganiseerd door grote multinationale bedrijven) te berekenen, zoals ze vanaf ongeveer het jaar 2000 zijn ontstaan.

Natuurlijk is de rol die een regio in mondiale waardeketens speelt niet noodzakelijkerwijs constant over de tijd. Innovatie kan leiden tot bijdragen die meer toegevoegde waarde genereren, waardoor regionale inkomensongelijkheid kan worden verminderd. Los sluit zijn rede af met een korte beschouwing over de wijze waarop overheidsbeleid dit type innovatie kan bevorderen.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. B. Los
  • Titel: Regionale Ongelijkheid in Tijden van Globalisering
  • Leeropdracht: Economie van Technologische Ontwikkeling en Structurele Verandering
  • Faculteit: Economie en Bedrijfskunde
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
printView this page in: English