Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. R. Gosens: De behandeling van longziekten: een pleidooi voor de regeneratieve farmacologie

Wanneer:di 21-02-2017 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Reinoud Gosens
Reinoud Gosens

Chronische longziekten als astma en COPD vormen een groot probleem voor onze maatschappij. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen, terwijl COPD frequent voorkomt bij ouderen en wereldwijd doodsoorzaak nummer 4 is. Gezamenlijk vormen longziekten mondiaal zelfs de belangrijkste doodsoorzaak.

De behandeling van chronische longziekten is al decennia gecentreerd rond het verminderen van symptomen door middel van luchtwegverwijding en ontstekingsremming. Ondanks deze behandeling wordt het onderliggend verloop van de ziekte niet tot nauwelijks beïnvloed, zodat de patiënt deze geneesmiddelen meestal permanent moet blijven gebruiken.

Structurele veranderingen aan de luchtwegen en longen zijn grotendeels verantwoordelijk voor het chronisch verloop van de ziekte. De geneesmiddelen van de toekomst dienen dan ook juist hierop gericht te zijn. De regeneratieve farmacologie kent als uitgangspunt het bevorderen van herstel van de structurele veranderingen met behulp van geneesmiddelen. Regeneratieve farmacologie kan alleen worden toegepast, of in combinatie met andere regeneratieve strategieën als stamceltherapie of het gebruik van biomaterialen. Het is de ambitie van prof.dr. Reinoud Gosens met behulp van regeneratieve farmacologie de behandeling voor de patiënt te verbeteren.

Hiertoe dienen de mechanismen die betrokken zijn bij weefselherstel én de mechanismen die voorkomen dat dit bij mensen met een chronische longziekte adequaat functioneert, in kaart te worden gebracht. Op basis van die inzichten zal Gosens translationeel medisch-farmaceutisch onderzoek initiëren met als doel de patiënt beter te behandelen. De inbedding in de onderzoeksinstituten Groningen Research Institute for Pharmacy (GRIP) en Groningen Research Institute for Asthma and COPD (GRIAC) biedt unieke kansen om basaal-wetenschappelijke innovaties naar de klinische praktijk te brengen.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. R. Gosens
  • Titel: De behandeling van longziekten: een pleidooi voor de regeneratieve farmacologie
  • Leeropdracht: Translationele Farmacologie
  • Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
printView this page in: English