Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.drs. B.J. Brouwers: Contouren voor een nieuw journalistiek ecosysteem

Wanneer:di 27-09-2016 om 16:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Journalistiek: Het Beste Moet Nog Komen

De problemen die traditionele media eeuwenlang wisten op te lossen (zoals mee kunnen praten over relevant nieuws, je producten aanprijzen, kunnen pronken met kennis over de actualiteit), bestaan niet meer of worden op andere manieren aangepakt. De professionele journalistiek moet dus op zoek naar een nieuw bestaansrecht, een nieuwe waardepropositie. Daarvoor moet een antwoord gevonden worden op de vraag die elke startup zich stelt: welk (en wiens) probleem los ik op?

Bart Brouwers
Bart Brouwers

Om die vraag te beantwoorden is een basis nodig die uit tenminste vier elementen bestaat:

  • traditionele ambachtelijkheid
  • ondernemerschap
  • specialisatie
  • online vaardigheden

Die online vaardigheden gaan niet alleen over voor de hand liggende aspecten als kunnen programmeren, data scrapen, crowdsourcen of het publiceren van een 360 graden video. Het gaat om het doorgronden van alle denkbare technologieën die van invloed kunnen worden op het journalistieke verhaal. Daarbij horen zaken als Artificial intelligence, Augmented reality, Blockchain, Drones, Internet of Things, Robots en Virtual reality.

Op deze manier kan de journalistiek vanuit een traditionele waarde maar in een nieuwe verschijningsvorm antwoord bieden op het oplevende maatschappelijke wantrouwen (ook tegenover de journalistiek zelf) en zo die nieuwe waardeproposities gaan uitrollen. Uiteindelijk kan dat leiden tot een herwonnen plek in het journalistieke ecosysteem.

De volledige oratie van Bart Brouwers is na afloop van de plechtigheid terug te lezen op deze pagina.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.drs. B.J. Brouwers
  • Titel: Contouren voor een nieuw journalistiek ecosysteem
  • Leeropdracht: Journalistiek, i.h.b. nieuwsgaring, -selectie en -presentatie
  • Faculteit: Letteren
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier