Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. A.R. Muller: ‘Internationalization and the quest for legitimacy: the shape of U and other stuff’

Wanneer:di 01-11-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Alan Muller
Alan Muller

Alom heerst het hardnekkige idee dat internationale expansie van bedrijven over de rug van de samenleving gaat. Internationaliserende bedrijven maken, zo luid de volkswijsheid, meer winst ten koste van de samenleving doordat ze de mazen in het net van de vaak conflicterende nationale rechtskaders uitbuiten. Deze aanname, waarin internationale interacties tussen bedrijven en samenleving als een ‘zero-sum game’ worden beschouwd, lijkt echter te zijn gebaseerd op een overmatig ‘geëconomiseerde’ perceptie van zowel bedrijfsleven als maatschappij. Dat is opvallend als je bedenkt dat andere wetenschapsgebieden duidelijk laten zien hoe geëngageerd internationale bedrijven zijn, gewoonlijk onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Wordt er door internationale expansie echt meer winst gemaakt ten nadele van het mvo-beleid van bedrijven? Een nauwkeuriger blik laat zien dat er meer achter deze relatie zit. In zijn oratie werpt prof.dr. Alan Muller nieuw licht op het idee van gastmarktlegitimiteit, om zo het in International Management heersende perspectief over de determinanten van internationaal succes te weerleggen. Aan de hand van een kritische analyse presenteert hij een toekomstgerichte visie waarin de financiële prestaties en het mvo-beleid van internationale firma’s helemaal niet in strijd met elkaar hoeven te zijn.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. A.R. Muller
  • Titel: Internationalization and the quest for legitimacy: the shape of U and other stuff
  • Leeropdracht: International Management
  • Faculteit: Economie en Bedrijfskunde
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
printView this page in: English