Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr.ing. J. Post: Over navigatie in de toekomst van Smart Industry

Wanneer:di 25-10-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een kwestie van de juiste tijd, de juiste dimensies en het juiste pad    

De oratie van prof.dr.ing. Jan Post gaat over de toekomst van de maakindustrie in Nederland. Die toekomst is moeilijk voorspelbaar. Wel kunnen we, rekening houdend met de juiste afhankelijkheden in de tijd, bekijken of we nog in de goede richting bewegen. Wetenschap, industrie en de politiek zijn het er daarbij over eens dat digitalisering een belangrijke sleutel is voor de toekomstige slimme fabriek.

Jan Post
Jan Post

De toepassing van digitalisering kan over verschillende routes verlopen. Het kiezen van de juiste route, op basis van de juiste dimensies, kan worden beschouwd als een padafhankelijk proces, waarbij gebeurtenissen uit het verleden van invloed zijn op de loop van latere ontwikkelingen. Tijdens zijn oratie verklaart Post het principe van padafhankelijkheid en de afhankelijkheid van meerdere dimensies aan de hand van twee cases, namelijk die van de 18de-eeuwse navigatie op zee en die van het gebruik van rekenmodellen in hedendaagse meerstapse micro-omvormprocessen.

Digitalisering in de vorm van modellen die gebaseerd zijn op ervaring, kennis of data-analyse (of een combinatie daarvan) is nodig om met de complexiteit van industriële vraagstukken om te gaan. De ultieme oplossing is dat deze mathematische modellen worden gebruikt in de aansturing van geautomatiseerde processen. Beide cases laten tevens zien dat vraagsturing vanuit bedrijven en publiek-private samenwerkingen van essentieel belang is om innovatie te stimuleren en om tot oplossingen te komen die voldoen én implementeerbaar zijn in het bedrijfsleven.

Het is aannemelijk dat de toekomst van Smart Industry in Nederland padafhankelijk is, stelt Post. In samenwerking tussen overheden, universiteiten en bedrijven, zowel regionaal, nationaal als internationaal, moeten we iteratief onze koers uitzetten en bewaken.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr.ing. J. Post
  • Titel: Over navigatie in de toekomst van Smart Industry
  • Leeropdracht: Digitale fabricage
  • Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier

Het evenement wordt voorafgegaan door de Kick-off meeting van het Engineering Centre van de RUG. De aanmelding daarvoor is inmiddels gesloten.

printView this page in: English