Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. G.G. Anthonio: Leiderschap in verandering: Over afdalen van de piramide en struikelen over kiezelsteentjes

Wanneer:di 07-06-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Gabriël Anthonio
Gabriël Anthonio

Leiderschap in de publieke sector staat de laatste jaren enorm onder druk. Een hele reeks topbestuurders is al dan niet vrijwillig vertrokken. Ondertussen is de burger cynisch geworden ten aanzien van publiek leiderschap. Publieke leiders zijn gestruikeld over foute declaraties, vermeende belangenverstrengeling tot en met vastgelopen reorganisaties zoals bij de belastingdienst, de landelijke politie organisatie en Post.nl. Een bestuursfunctie in het publieke domein, zoals bij de overheid, zorg en onderwijs is een hachelijke onderneming geworden.

Tevens blijkt de klassieke piramide organisatie onvoldoende aan te sluiten bij vragen vanuit de medewerkers en klanten. De verticale, top-down sturing en bijbehorende bureaucratie lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Medewerkers ervaren de organisatie en het management vaak eerder als een belemmering dan ondersteuning. Dit leidt tot verregaande vormen van vervreemding, verandermoeheid en ziekteverzuim.

Deze symptomen staan voor een aankomende transitie naar nieuwe vormen van publiek leiderschap en organisaties. Er is een zoektocht gaande naar een nieuwe balans waarbij er meer op een horizontale wijze wordt georganiseerd, met dus meer ruimte voor medewerkers (zelfsturing) en minder druk (controle) van bovenaf.

Leiderschap en organisaties zijn dus sterk in beweging. Deze situatie vraagt om onderzoek naar succes- en faalfactoren bij leiderschap en organisatie ontwikkeling in het publieke domein. Hierbij zijn we niet zozeer op zoek naar ad hoc oplossingen, die de ene na de andere reorganisatie tot gevolg hebben, maar naar duurzame oplossingen. Duurzame oplossingen richten zich op publieke waarden zoals welzijn, gezondheid en veiligheid. Gabriël Anthonio, bijzonder hoogleraar in de Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid, benadert publiek leiderschap en organisaties vanuit de betekenis voor mens en samenleving dan ook vanuit een sociologisch perspectief.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. G.G. Anthonio
  • Titel: Leiderschap in verandering: Over afdalen van de piramide en struikelen over kiezelsteentjes
  • Leeropdracht: Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
printView this page in: English