Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. G.P. Mifsud Bonnici: Towards transparent technology: developing appropriate fundamental rights safeguards and remedies

Wanneer:di 03-05-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone of een smart-tv en misschien denken we er zelfs over een zelfsturende auto aan te schaffen. We kennen ook de vele apps waarmee we verschillende aspecten van onze gezondheid, onze sportprestaties of onze financiële transacties kunnen monitoren. De afgelopen decennia is de hoeveelheid informatietechnologie-instrumenten die het ons zo gemakkelijk mogelijk moeten maken toegenomen, soms ten koste van andere waarden zoals privacy. Als technische instrumenten en applicaties goed in onze levens en projecten passen en erin worden geïntegreerd, worden ze transparant en vallen ze ons bij gebruik niet meer op. Tot die tijd blijven we ons bewust van het positieve effect op ons leven en mogelijke negatieve aspecten van een specifieke technologie, zoals een inbreuk op onze privacy als onze persoonlijke informatie verkeerd wordt gebruikt. Maar hoe transparanter de technologie rondom ons wordt, hoe minder we ons bewust zullen zijn van de aanwezigheid en effecten ervan.

Vanuit het principe dat voorkomen beter is dan genezen, wordt door Jeanne Mifsud Bonnici in haar oratie duidelijk gemaakt dat we bij het ontwikkelen van nieuwe technologie garanties moeten inbouwen om onze grondrechten te beschermen en vaststellen welke rechtsmiddelen kunnen worden ingezet als deze rechten worden geschonden. Dit is belangrijk omdat hoe transparanter de technologie wordt, des te ondoorzichtiger de waarborgen en rechtsmiddelen worden voor burgers. Maar hoe moeten we dit doen? En wie moet het doen? Volgens Mifsud Bonnici is het in wezen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van landen, private partijen en burgers op zoek naar betere waarborgen en rechtsmiddelen. In deze lezing wordt uitgelegd hoe de Security, Technology en e-Privacy Research Group (STeP), mede door haar geleid, zich heeft ingezet om vast te stellen welke waarborgen en rechtsmiddelen nodig zijn bij het gebruik en de inzet van slimme bewakingstechnologieën en hoe dit in de toekomst kan worden opgepakt en toegepast bij andere opkomende transparante technologieën.

Video oratie

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. G.P. Mifsud Bonnici
  • Titel: Towards transparent technology: developing appropriate fundamental rights safeguards and remedies
  • Leeropdracht: Europees technologierecht en de fundamentele rechten van de mens
  • Faculteit: Rechtsgeleerdheid
printView this page in: English