Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

(Dubbel-) Oratie dhr. prof.dr. A.R.W. Bluhm: Voor openbaar gebruik. Musea en democratie

Wanneer:di 12-04-2016 om 16:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Niet ten onrechte worden musea telkens weer uitgedaagd hun maatschappelijke legitimatie te formuleren. Echter, de vraag is al sinds de oprichting van de eerste openbare musea in de 18e eeuw dezelfde. Voor wie worden de collecties openbaar gemaakt en wie bepaalt de regels?

De bakermatten van de democratisering van musea liggen bij het, naar aanleiding van een door het parlement genomen besluit, op 7 juni 1753 gestichte British Museum en het Muséum central des arts de la République in het Palais du Louvre dat de Franse Assemblée Nationale op 27 juli 1793 in het leven riep. De doelstellingen van de oprichters waren public use en éducation nationale.

In de decennia daarna zien wij dat kunstenaars sceptisch tegenover een verdere democratisering van presentaties staan en dus tegenover het oordeel over kunst. Het verschil van mening tussen de aanhangers van een contemplatieve kunstbeschouwing en de aanhangers van een actieve educatieve missie kenmerkt de periode daarna en houdt in feite nog steeds stand. Uit onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke idealen van de museumstichters vaak niet gerealiseerd zijn. Musea zijn en blijven ondanks alle bemoeienis voorbehouden aan een hoogopgeleid en kunstminnend publiek.

Normaliter kijken musea terug in de geschiedenis. Middels collecties en presentaties willen musea het publiek middelen aanreiken om hen de wereld beter te laten begrijpen.

Als musea naar de eigen geschiedenis kijken, helpt hen dat hun missie te realiseren. Onderwijs en onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben in dit kader een tweeledig doel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Studenten zullen de geschiedenis van musea kritisch leren lezen, de huidige praktijk kritisch kunnen beoordelen en helpen de oorspronkelijke missie van musea nieuw elan te geven.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. A.R.W. Blühm
  • Titel: Voor openbaar gebruik. Musea en democratie
  • Leeropdracht: Kunstgeschiedenis, Musea en Maatschappij
  • Faculteit: Letteren
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
  • NB: het betreft een 'dubbeloratie' samen met de oratie van mw. prof.dr. A.S. Lehmann
printView this page in: English