Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

(VOL!) Oratie dhr. prof.dr. T. van Laar: Geavanceerde behandeling van de ziekte van Parkinson

Wanneer:di 05-04-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De ziekte van Parkinson bestaat niet

De ziekte van Parkinson heeft vele gezichten, en daarom is het niet mogelijk een uniforme definitie van deze aandoening te geven. Het klinische beeld varieert van patiënt tot patiënt. Deze variatie wordt ondersteund door zeer diverse bevindingen bij erfelijkheidsonderzoek. Het huidige idee van ‘one size fits all’ leidt niet tot een optimale behandeling voor de individuele patiënt met de ziekte van Parkinson.

Daarnaast heeft de laatste jaren de focus van behandelen vooral gelegen op de motorische verschijnselen, zoals stijfheid, traagheid en tremor (trillen), terwijl de meeste patiënten vooral last hebben van een uitgebreid scala aan niet-motorische verschijnselen, zoals geheugen- en concentratiestoornissen, hallucinaties, depressie, angst- en slaapstoornissen. Daarvoor bestaan echter maar weinig goede medicijnen. Deze niet-motorische verschijnselen zijn een belangrijk speerpunt binnen het onderzoek in het UMCG, met speciale aandacht voor cognitieve stoornissen en hallucinaties. Daarvoor zijn inmiddels nieuwe PET-scanmethoden ontwikkeld.

Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht of Parkinsonpatiënten met geheugen- en aandachtstoornissen behandeld kunnen worden met diepe hersenstimulatie. Daarnaast lopen er diverse onderzoeken naar het ontstaansmechanisme van visuele hallucinaties, en wordt onderzocht of stimulatie van bepaalde delen van de hersenschors deze hallucinaties kan verbeteren.

Ten slotte zal er de komende jaren veel aandacht zijn voor een noodzakelijk verandering van zorg rondom patiënten met de ziekte van Parkinson. Deze zorg is nu namelijk onnodig kostbaar en versnipperd, omdat er te weinig afstemming is tussen de vele zorgprofessionals die zich met deze ziekte bezighouden. In dat kader zal er in Groningen, in mei 2016, een uniek zogeheten Punt voor Parkinson worden geopend. Daarin zal alle expertise uit het UMCG, het Martiniziekenhuis en de Zorggroep Groningen verenigd worden, in nauwe samenwerking met alle betrokken paramedici en medewerkers in de eerstelijnszorg (waaronder de huisartsen), zodat eindelijk de zo noodzakelijke afstemming van zorg kan gaan plaatsvinden.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. T. van Laar
  • Titel: De ziekte van Parkinson bestaat niet
  • Leeropdracht: Geavanceerde behandeling van de ziekte van Parkinson
  • Faculteit: Medische wetenschappen
printView this page in: English