Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. A.J. Visscher : Over de zin van opbrengstgericht(er) werken in het onderwijs

Wanneer:di 08-12-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Prof.dr. Adrie Visscher gaat in zijn oratie in op de resultaten van het opbrengstgericht werken in het onderwijs (OGW). De dalende prestaties van Nederlandse leerlingen in internationale vergelijkingsstudies vormden voor de overheid de aanleiding om het OGW-beleid te ontwikkelen.

Bij OGW gaat het om het bepalen van de resultaten op het niveau van de klas, school en schoolbestuur. Daarbij wordt een belangrijke rol toegekend aan het gebruik van leerlingvolgsystemen. Op basis van de resultaatmetingen worden prestatiedoelen gesteld en vervolgens wordt een strategie gekozen en uitgevoerd om de gestelde doelen te realiseren. Visscher zal ook stilstaan bij de wetenschappelijke basis voor het OGW-beleid: de theorie betreffende (de effecten van) feedback, ‘goal setting’ en ‘assessment for learning’.

oratie Visscher

In zijn oratie presenteert Visscher de resultaten van zes Nederlandse OGW-interventiestudies en staat hij stil bij de implicaties daarvan: hoe effectief is OGW in termen van de verbetering van de leerlingprestaties en hoe kunnen die effecten versterkt worden? Bij dat laatste zal hij onder meer ingaan op de voordelen van de benutting van ‘rapid feedback’ en professionaliseringstrajecten met een sterk leerpsychologisch fundament. Tot slot zal Visscher aangeven hoe toekomstig OGW-onderzoek er idealiter uitziet en doet hij aanbevelingen ter bevordering van OGW in het onderwijs.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. A.J. Visscher
  • Titel: Over de zin van opbrengstgericht(er) werken in het onderwijs
  • Leeropdracht: Opbrengstgericht werken in het onderwijs
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
printView this page in: English