Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. M.W.M. Post: Lang, gezond en gelukkig leven met een dwarslaesie

Wanneer:di 02-06-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg die niet alleen leidt tot verlamming en verlies van gevoel, maar vaak ook tot pijn en stoornissen in bijvoorbeeld blaas, darmen en geslachtsorganen. Het is nog steeds een ongeneeslijke, levensbedreigende en complexe aandoening die diep ingrijpt in het leven van de betrokkenen en hun omgeving. In zijn oratie presenteert prof.dr. Marcel Post zijn onderzoek dat gericht is op het vergroten van de participatie en kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie. Centraal daarbij staat het vergroten van zelfmanagement en eigen regie, ofwel het vermogen van mensen om op een adequate manier om te gaan met de verschillende gevolgen van de dwarslaesie en optimaal te functioneren in de maatschappij.

Het onderzoek van Post vindt onder meer plaats op de volgende gebieden:

  • Veranderingen in de samenstelling van de groep mensen met een dwarslaesie door o.a. veroudering en de gevolgen daarvan voor de inrichting van de revalidatie
  • Gezondheid en actieve leefstijl, het zo gezond mogelijk ouder worden met een dwarslaesie en de rol die o.a. educatie, zorgtechnologie en e-health hierbij kunnen spelen
  • Psychosociale begeleiding van de persoon met een dwarslaesie en het nauw betrekken van diens naastbetrokkenen bij de revalidatie en de periode daarna
  • Re-integratie in de maatschappij, met name de achterstand van mensen met een dwarslaesie op de arbeidsmarkt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met patiëntenorganisatie Dwarslaesie Organisatie Nederland en de acht Nederlandse revalidatiecentra met een specialisatie in dwarslaesierevalidatie.

Meer informatie en aanmelden

  • Oratie: dhr. prof.dr. M.W.M. Post
  • Titel: Lang, gezond en gelukkig leven met een dwarslaesie
  • Leeropdracht: Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder revalidatie van mensen met een dwarslaesie
  • Faculteit: Medische Wetenschappen
  • Aanmelden per mail uiterlijk een week van tevoren via: oraties@rug.nl o.v.v. oratiegegevens, eigen naam, adres en aantal gewenste plaatsen in zaal of corona (corona uitsluitend voor hoogleraren)
printView this page in: English