Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.mr.dr. H.K. Elzinga: Een wijde blik verruimt het denken

Wanneer:di 28-01-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oratie: mw. prof.mr.dr. H.K. Elzinga

Titel: Een wijde blik verruimt het denken

Leeropdracht: Ontwikkeling en differentiatie van het academisch onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten in een interdisciplinaire context

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

In de oratie van hoogleraar Hanny Elzinga, dean van het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen, staat interdisciplinariteit in onderzoek en onderwijs centraal. Zij stelt in haar rede de volgende vragen: Waarom is interdisciplinariteit belangrijk? En welk doel dient het?

De argumenten voor interdisciplinariteit wijzen in de richting van het vinden van oplossingen voor complexe problemen. Hoe dat precies werkt is niet duidelijk. Een vooronderstelling is dat een interdisciplinaire benadering kan bijdragen aan het vinden van oplossingen, doordat zo’n aanpak een voedingsbodem biedt voor vindingrijkheid.

In een interdisciplinaire zoektocht verkent Elzinga hoe interdisciplinariteit zou kunnen werken. Daarbij richt zij de blik niet alleen op wetenschappelijk onderzoek, maar ook op wetenschappelijk onderwijs. De vraag rijst wat studenten van en over interdisciplinariteit zouden moeten leren. Maar ook hoe het onderwijs vervolgens georganiseerd zou kunnen worden.

Op dat punt komt het Honours College, dat in 2014 haar eerste lustrum viert, nadrukkelijk in beeld. Het bachelorprogramma van het Honours College vraagt van studenten een wijde blik. Het programma kent naast het verdiepende, disciplinaire deel namelijk een verbredend, interdisciplinair deel. Elzinga stelt dat uitstekende kennis en vaardigheden van de eigen discipline onontbeerlijk zijn voor een interdisciplinaire benadering.

Onderzoek naar de veronderstelde werking van interdisciplinariteit in het onderwijs kent nog verschillende braakliggende terreinen. Het bachelorprogramma van het Honours College zou zich uitstekend lenen voor verder onderzoek naar interdisciplinariteit in het onderwijs.