Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsHuisstijlHuisstijltoepassingenBrochure, poster, advertentie ...

Brochure/folder

Voorbeeldbrochures
Voorbeeldbrochures

In de richtlijnen van informatiedrukwerk staat beschreven hoe de huisstijl toegepast wordt op gedrukte informatieuitingen als brochures of folders. Er zijn twee modellen uitgewerkt (zie instructies). Op alle uitingen is een logo of logobalk aanwezig en worden de regels voor typografie en beeldplan aangehouden (zie relevante links onderaan de pagina). Daarnaast zijn er een aantal specifieke zaken die hier besproken worden: formaat, slash, stramien, omslag en de typografie van het binnenwerk.

Formaten

Het formaat wordt gebaseerd op A-formaten. Deze worden staand toegepast. De toepassingsgrootte van het logo hangt samen met het formaat van het medium waarop het logo wordt toegepast. De minimale logohoogte is 8 mm. Voor de grootte van het logo op een A5 brochureomslag wordt het logo geplaatst met een minimumhoogte van 8 mm. Voor grotere papierformaten dan A5 wordt het logo en het stijlelement proportioneel groter toegepast met de verhouding 1:1,41. Zie instructies.  

Slash

De slash kan in combinatie met typografie en/of beeld worden gebruikt. Hetzij uitgevoerd in volvlak RUG-rood, wit of RUG-blauw of over beeld als raster(verloop)tint in de genoemde kleuren. Ook in binnenwerken kan de slash, zij het spaarzaam, ingezet worden. De slash kan als vrijstaand element worden toegepast of als aflopend element. Aflopend altijd aan één zijde. Zie instructies.

Stramien

Een stramien is een onzichtbare onderliggende indeling voor de opmaak van bijvoorbeeld omslagen, affiches en binnenwerkpagina’s. Voor de Rijksuniversiteit Groningen wordt voor alle formaten en typen dragers eenzelfde stramien gebruikt (het schaalt verhoudingsgewijs mee met het formaat van het papier). Zie instructies.

Omslag

Voor het omslagen van een brochure kan gekozen worden uit twee modellen, A en B. Deze modellen zijn gebaseerd op hetzelfde stramien. Ze verschillen in de uitvoering van de slash (stijlelement) en de toepassing of plaatsing van het logo. In model A staat het logo vrij boven de stijlelement-laag, er is geen overlap van logo en stijlelement. In model B wordt het logo op het stijlelement geplaatst. Zie instructies.  

Typografie binnenwerk  

De huisstijl voorziet in een eigen huisstijlletter: de Parry (schreefletter) en Parry Grotesque (schreefloze variant). Naar gelang de gewenste uitstraling kan een van deze lettertypes toegepast worden. Met kleur kan desgewenst onderscheid gemaakt worden, bijvoorbeeld rood voor koppen, subkoppen, inleidende tekst, cyaan voor kadertekst, etc. Zie instructies.

Relevante links

Beeld

Kleuren

Logo

Typografie

WWW-vignet, gecombineerd vignet

Laatst gewijzigd:26 juni 2015 14:29
printView this page in: English