Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Uitzonderlijke landschapsbiografie van de Drentsche Aa

Het Nationaal Landschap Drentsche Aa geldt nationaal én internationaal als een van de best bewaarde beekdal-landschappen van Noordwest-Europa. In opdracht van de Provincie Drenthe en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft prof. Theo Spek, hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen, samen met een groot aantal auteurs een landschapsbiografie uitgebracht waarin de ontwikkeling van de Drentsche Aa door de eeuwen heen wordt beschreven. De landschapsbiografie vormt komende jaren een belangrijk fundament voor natuurbeheer, erfgoedzorg, toerisme en ruimtelijke ordening in het Nationale Landschap.

Laatst gewijzigd:19 mei 2023 10:55