Skip to ContentSkip to Navigation
About us Policy and strategy Diversity and Inclusion

'Gelijke kansen in organisaties?' seminar in samenwerking met Noorderlink

Wanneer:do 06-10-2022 15:00 - 16:30
Waar:Zernikecomplex HH ZP07 / B1.160

Seminar door Charlotte Wekker van Noorderlink en Gerry Wakker, chief diversity & inclusion officer aan de RUG.

Er zijn ambities op het gebied van Diversiteit en Inclusie. Hoe kunnen we institutioneel racisme herkennen en welke weg kunnen we bewandelen om dit grote maatschappelijke probleem aan te gaan? Hoe kunnen we met elkaar de verbinding zoeken en werken aan een oplossing voor meer rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen? Om een collectief veranderproces op gang te brengen is geduld, aandacht en tijd nodig. Het probleem is complex en het is belangrijk om eerst zicht te krijgen voordat je tot actie overgaat.

We nemen je mee in de cultuurverandering die de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen beide hebben ingezet. We willen graag met jou onderzoeken welke strategieën werkzaam zijn in structuurveranderingen voor het creëren van gelijke kansen.

'I am because we are'