Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Onderzoek Energietransitie

Projecten

  • Regionale Energie Strategieën: Publieksparticipatie in Energie- en Klimaatbeleid (RESPEKT)

We ontwikkelen programma’s om mensen met verschillende achtergronden te betrekken en om verschillende waarden mee te nemen in besluitvorming over regionale energiestrategieën (RES). We kijken in welke mate dergelijke publieke participatieprogramma’s leiden tot meer draagvlak voor lokale energieprojecten, zoals windparken. Project gefinancierd door NWO programma MARET.

  • Uw mening over windenergie in Roodehaan/Westpoort

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn om de opwarming van de aarde te beperken. Daarom is het nodig om fossiele energiebronnen zoals steenkool, olie en aardgas te vervangen door duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Windmolens in Roodehaan en/of Westpoort zouden één mogelijkheid kunnen zijn om duurzame energie op te wekken.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet onafhankelijk onderzoek naar de mening van mensen over een mogelijkheid om windmolens te ontwikkelen in Roodehaan en/of Westpoort. Mensen die op 500 dan wel 1500 meter afstand wonen van waar windmolens zouden kunnen komen, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Onderzoek gefinancierd door gemeente Groningen.

Rapport Fase 1

Rapport Fase 2

  • Aardgasvrij Vinkhuizen Noord

In juni – juli van 2019 hebben we een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de mening van inwoners van Vinkhuizen-Noord over een gasvrije wijk en meer specifiek over een warmtenet. Daarvoor zijn we langs de deuren gegaan met vragenlijsten in de hele wijk Vinkhuizen-Noord.

Onderzoek gefinancierd door gemeente Groningen.

Rapport

  • Energietransitie in de Provincie Groningen

We hebben onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mening van mensen in de provincie Groningen over de energietransitie. Daarvoor hebben we willekeurig vragenlijsten verspreid in de hele provincie. In totaal hebben 1142 inwoners van de provincie Groningen deelgenomen aan het onderzoek.

Onderzoek gefinancierd door provincie Groningen.

Rapport

Laatst gewijzigd:17 september 2020 11:03