Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Onderzoek Energietransitie Lopende projecten Rapport Fase

Uw mening over windenergie in Roodehaan/Westpoort

Waarom dit onderzoek?

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn om de opwarming van de aarde te beperken. Daarom is het nodig om fossiele energiebronnen zoals steenkool, olie en aardgas te vervangen door duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Windmolens in Roodehaan en/of Westpoort zouden één mogelijkheid kunnen zijn om duurzame energie op te wekken. Er is nog niets besloten over de komst van windmolens in Roodehaan en/of Westpoort. Eerst moet onderzocht worden of windmolens in Roodehaan en/of Westpoort haalbaar en acceptabel zijn. En zo ja, onder welke voorwaarden.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet onafhankelijk onderzoek naar de mening van mensen over een mogelijkheid om windmolens te ontwikkelen in Roodehaan en/of Westpoort. Mensen die op 500 dan wel 1500 meter afstand wonen van waar windmolens zouden kunnen komen, zijn onlangs per brief uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Uw mening is zeer belangrijk voor het verkennen van de mogelijkheden voor windmolens. Dit onderzoek is medegefinancierd door de Gemeente Groningen.

Moet ik meedoen aan dit onderzoek?

Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. Wel is uw toestemming nodig. Lees deze informatie daarom goed door. Als u besluit om niet mee te doen, hoeft u niet uit te leggen waarom, en zal dit geen negatieve gevolgen voor u hebben. Dit recht geldt op elk moment, dus ook nadat u hebt toegestemd in deelname aan het onderzoek.

Wat vragen we van u tijdens het onderzoek?

We vragen eerst naar uw toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek. Vervolgens zullen we een aantal vragen stellen over uw mening over de mogelijkheid om windmolens te ontwikkelen in Roodehaan en/of Westpoort. Tot slot vragen we naar enkele persoonlijke gegevens om na te gaan welke groepen in de maatschappij deel hebben genomen aan dit onderzoek.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen, het gaat om uw mening. U kunt op ieder moment stoppen met uw deelname door de vragenlijst niet (verder) in te vullen.

Hoe gaan we met uw gegevens om?

Alle gegevens worden vertrouwelijk verwerkt door de hoofdonderzoekers en zijn niet tot u persoonlijk te herleiden. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie Psychologie van de RUG. De gegevens worden zorgvuldig opgeslagen door de  RUG. De gegevens kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers uitsluitend voor onderzoeksdoelstellingen en gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen volgens het privacy beleid van de RUG.

Wat moet u nog meer weten?

U kunt altijd vragen stellen over het onderzoek. U kunt contact opnemen met de hoofdonderzoekers dr. Goda Perlaviciute en dr. Lorenzo Squintani, via onderzoekenergietransitie@rug.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 050 363 7618 of 050 363 5689.  

Heeft u vragen over uw rechten als onderzoeksdeelnemer? Hiervoor kunt u contact opnemen met de Ethische Commissie Psychologie van de RUG: ecp@rug.nl

Heeft u vragen over uw privacy, of over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan? Hiervoor kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de RUG: privacy@rug.nl

De RUG zal de conclusies van dit onderzoek bekendmaken in de loop van 2020. We houden u op de hoogte over dit onderzoek via www.rug.nl/onderzoekenergietransitie.

Laatst gewijzigd:16 maart 2020 11:21