Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Promotie mw. M. Faassen: Polder en emigratie. Het Nederlandse emigratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967

Wanneer:do 04-09-2014 om 16:15
Waar:Aula, Academiegebouw RUG

Op 04 september, 16:15 uur hoopt M. Faassen te promoveren op het proefschrift getiteld: Polder en emigratie. Het Nederlandse emigratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967

Promotors: Prof dr P. Kooij

Faculteit: Letteren

Analyse van Nederlands emigratiebeleid (1945-1967)

Marijke van Faassen analyseert in 'Polder en emigratie' het Nederlandse emigratiebeleid als integraal onderdeel van de Nederlandse sociale en economische politiek tussen 1945 en 1967. Het boek zoomt in op de wijze waarop de verschillende hoofdrolspelers uit kringen van overheid en maatschappelijk middenveld na 1945 samenwerkten om vorm te geven aan dit beleid en plaatst het tegen de achtergrond van de Nederlandse verzorgingsstaat in de steigers en in een internationale context. 'Polder en emigratie' werpt nieuw licht op het ontstaan van functioneel bestuur in Nederland en op de participatie van vrouwen en minderheden in een bestel dat een sterke gelijkenis vertoonde met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, maar dat werd gedomineerd door agrarische belangenorganisaties. De aandacht voor de internationale context heeft het mogelijk gemaakt verbanden te leggen met het ontstaan van ontwikkelingssamenwerking en met het Nederlandse immigratiebeleid.

Marijke van Faassen verrichtte haar onderzoek binnen onderzoeksinstituut ICOG van de Faculteit der Letteren. Ze werkt bij Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.