Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Promotie mw. C. Tilma: The dynamics of foreign versus second language development in Finnish writing

Wanneer:do 30-10-2014 om 16:15
Waar:Aula, Academiegebouw RUG

Op 30 oktober, 16:15 uur hoopt C. Tilma te promoveren op het proefschrift getiteld: The dynamics of foreign versus second language development in Finnish writing.

Promotors: Prof dr C.L.J. de Bot, Dr M.H. Verspoor

Faculteit: Letteren

Verschillen tussen twee groepen leerders Fins

Corinne Tilma beschrijft in haar proefschrift de ontwikkeling van acht beginnende leerders Fins als vreemde (VT; Nederland; focus: grammatica) en tweede (T2; Finland; focus: communicatie) taal. Ze onderzoekt variabelen die syntactische en morfologische complexiteit en accuraatheid uitdrukken in geschreven data en bekijkt verschillen in uitkomsten tussen de groepen en verschillen in ontwikkelingspatronen en interacties door de tijd tussen variabelen (één hoofdpersoon per groep).

De groepsstudie toont overeenkomsten in syntactische en morfologische complexiteit door de tijd heen maar verschillen in het gebruik van naamvallen en van enkele daaraan gerelateerde variabelen die complexiteit en correctheid uitdrukken. De individuele studie toont verschillen in variabelen, gerelateerd aan naamvallen, tussen de T2-groep en haar hoofdpersoon maar verscheidene overeenkomsten tussen de twee hoofdpersonen. Echter, de VT-leerder vertoont een grotere mate van ontwikkeling en meer complexiteit en accuraatheid in het begin; de focus op grammatica helpt om vormen te ontdekken en meteen te gebruiken. Voor de T2-leerder duurt het proces langer maar wanneer eenmaal de vormen worden gebruikt, dan worden zij relatief correcter toegepast. De studie toont overeenkomsten in interacties tussen variabelen, voorzichtig beschouwd als algemene ontwikkelingspatronen voor Finse taalleerders. Ook laat de studie verschillen in interacties tussen variabelen zien. Dit ondersteunt het idee dat de manieren waarop de naamvallen worden geleerd, verschillend zijn; de VT leerder leert complexiteit en naamvalgebruik niet tegelijkertijd waar de T2 leerder deze holistisch in de context leert, voorzichtig beschouwd als veroorzaakt door het instructietype of de context waarin men de Finse taal leert.

Corinne Tilma studeerde Applied Linguistics. Ze verrichtte haar onderzoek bij het Center for Language and Cognition Groningen, aan de Faculteit der Letteren.