Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Promotie mw. A. Wah: The meaning Is the message. An inquiry into new media, cognition, and reflective imagination

Wanneer:do 20-11-2014 om 11:00
Waar:Aula, Academiegebouw RUG

Op 20 november, 11:00 uur hoopt A. Wah te promoveren op het proefschrift getiteld: The meaning Is the message. An inquiry into new media, cognition, and reflective imagination.

Promotors: Prof dr B.P. van Heusden, Dr J. Hanich

Faculteit: Letteren

Onderzoek naar effecten van mediatechnologieën op cognitieve processen

Beïnvloeden nieuwe media onze cognitie, en meer in het bijzonder het proces van (ver)beeldend bewustzijn dat ten grondslag ligt aan de artistieke ervaring? Alejandra Wah biedt in haar proefschrift een historisch overzicht van de denkbeelden hieromtrent en laat zien dat vooraanstaande geleerden op het gebied van mediaonderzoek ofwel een uiterst utopisch ofwel een extreem distopisch standpunt innemen over de effecten van mediatechnologieën op aangeboren cognitieve processen. Maar zijn zulke opvattingen wel houdbaar vanuit een hedendaags cognitiewetenschappelijk gezichtspunt? Voortbouwend op het werk van onder meer Antonio Damasio en Merlin Donald, worden deze door Wah in haar proefschrift kritisch besproken en in het bestek van case studies over film en digitale media nader bestudeerd.

Alejandra Wah deed haar promotieonderzoek, gefinancierd door het Ubbo Emmius Fonds, bij het Research Institute for the Study of Culture van de Faculteit der Letteren.