Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

PhD ceremony Ms. A. van Eerden: Meten en maximaliseren van basale schrijfvaardigheid bij eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs

When:Th 08-05-2014 at 14:30
Where:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

PhD ceremony: Ms. A. van Eerden

Dissertation: Meten en maximaliseren van basale schrijfvaardigheid bij eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs

Promotor: prof. C.L.J. de Bot

Faculty: Arts

Read press release Students’ writing skills far below par

View this page in: Nederlands