Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Promotie dhr. W. J. Marchand: Onderwijs mogelijk maken. Twee eeuwen invloed van studiefinanciering op de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland (1815-2015)

Wanneer:do 13-11-2014 om 12:45
Waar:Aula, Academiegebouw RUG

Op 13 november, 12:45 uur hoopt W.J. Marchand te promoveren op het proefschrift getiteld: Onderwijs mogelijk maken. Twee eeuwen invloed van studiefinanciering op de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland (1815-2015).

Promotors: Prof dr M.G.J. Duijvendak, Dr R.F.J. Paping

Faculteit: Letteren

Zie persbericht Studiebeurzen zorgden pas laat voor toegankelijkheid universiteiten