Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

PhD ceremony Mr. M. van Es: Meten en maximaliseren van basale schrijfvaardigheid bij eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs

When:Th 08-05-2014 at 16:15
Where:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

PhD ceremony: Mr. M. van Es

Dissertation: Meten en maximaliseren van basale schrijfvaardigheid bij eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs

Promotor: prof. C.L.J. de Bot

Faculty: Arts

Read press release Students’ writing skills far below par

View this page in: Nederlands