Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Promotie dhr. K. D. Decker: Orthography development for creole languages

Wanneer:do 20-11-2014 om 16:15
Waar:Aula, Academiegebouw RUG

Op 20 november, 16:15 uur hoopt K. D. Decker te promoveren op het proefschrift getiteld: Orthography development for creole languages .

Promotors: Prof. dr. ir. J. Nerbonne, Dr. C.S. Gooskens

Faculteit: Letteren

Taalgemeenschap betrekken bij spellingshervorming

De Nederlandse taal heeft al heel wat spellingshervormingen doorgemaakt. Ontwikkelingen in de spelling zijn altijd een kwestie van veel tijd, aanpassingen en compromissen. Een taalkundig correct en maatschappelijk geaccepteerd spellingsysteem kan in de meeste gevallen niet een streng patroon volgen waarbij één symbool één klank vertegenwoordigt, stelt Ken Decker die onderzoek heeft gedaan naar spellingshervormingen, met name in Belize.

Schrijvers van het Nederlands weten dat de hervorming van spellingregels altijd de nodige discussie en strijd veroorzaakt. Daarbij spelen kleine details soms een grote rol. In de afgelopen 200 jaar hebben veel taalkundigen gemerkt dat spellingsystemen de uitspraak zo precies mogelijk moeten weerspiegelen. Echter, voor veel talen is dit voor het grote publiek onaanvaardbaar. Ken Decker heeft onderzocht op welke manieren spellingsystemen inconsequent kunnen zijn in de weerspiegeling van de uitspraak. Decker startte zijn onderzoek in 1993 en het is gebaseerd op de ontwikkeling van een spelling voor de Creoolse taal van Belize, met de Engelse woordenschat als basis. De meningen over hoe de taal geschreven moet worden, lopen binnen de taalgemeenschap sterk uiteen. Sommigen vinden dat de spelling moet lijken op de Engelse, en anderen willen juist dat het er anders uitziet. De houding van de mensen bepaalt welke symbolen de klanken representeren, en niet de uitspraak. Voor een beter begrip van de factoren die het ontwerp van een spelling bepalen, analyseerde Decker vijf recente case-studies. Hij betrok ook de geschiedenis van het Franse schrift in zijn onderzoek. Decker concludeert dat het heel belangrijk is om de taalgemeenschap bij de ontwikkeling van de spelling te betrekken, en compromissen te sluiten. Het is ook belangrijk om alle tijd te nemen voor ontwikkeling en aanpassing van de spelling, en ervan uit te gaan dat revisie nodig is en er inconsistenties zullen blijven.

Ken Decker verrichtte zijn onderzoek aan het Center for Language and Cognition Groningen, aan de Faculteit der Letteren.