Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

PhD ceremony Mr. M. Vols: Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België

When:Th 31-10-2013 at 16:15
Where:-

PhD ceremony: Mr. M. Vols, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Dissertation: Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België

Promotor(s): prof. J.G. Brouwer, P.A.J. van den Berg

Faculty: Law

Read press release Mayors are unable to deal with nuisance caused by home owners

View this page in: Nederlands