Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Inaugural Lecture Mr. prof. J. Smit: Op eigen benen: verdiepen + verbinden = verheffen + verdienen

When:Tu 14-05-2013 at 16:15

Inaugural Lecture: Mr. prof. J. Smit, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: Op eigen benen: verdiepen + verbinden = verheffen + verdienen

Chair: Journalistiek, i.h.b. nieuwsgaring, - selectie en – presentatie

Faculty: Arts
View this page in: Nederlands