Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Inaugural Lecture Mr. prof.dr. H.S. Benjamins: ‘Innig godsdienstig en wetenschappelijk’. Vroomheid en rationaliteit in de vrijzinnige theologie

When:Tu 10-09-2013 at 16:15

Inaugural Lecture: Mr. prof.dr. H.S. Benjamins, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: ‘Innig godsdienstig en wetenschappelijk’. Vroomheid en rationaliteit in de vrijzinnige theologie

Chair: Vrijzinnige theologie: ontwikkeling en doorwerking vanaf de 19e eeuw tot in het heden

Faculty: Theology and Religious Studies

View this page in: Nederlands