Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Inaugural lecture Mr. prof. H. van den Belt: ‘Kan een mens wel zeker zijn?’ Een moderne vraag in een oude Groningse disputatie

When:Tu 19-02-2013 at 16:15

Inaugural lecture: Mr. prof. H. van den Belt, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: ‘Kan een mens wel zeker zijn?’ Een moderne vraag in een oude Groningse disputatie

Chair: Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context

Faculty: Theology and Religios Studies

View this page in: Nederlands