Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Inaugural lecture Mr. prof. N.M. Jansonius: Oog voor de blinde vlek

When:Tu 05-03-2013 at 16:15

Inaugural lecture: Mr. prof. N.M. Jansonius, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: Oog voor de blinde vlek

Chair: Oogheelkunde, i.h.b. op het gebied van glaucoom

Faculty: Medical Sciences

View this page in: Nederlands