Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Ruim 500 inschrijvingen voor Examentraining VWO

De Rijksuniversiteit Groningen biedt voor het zevende achtereenvolgende jaar leerlingen uit 6 VWO met wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie of management en organisatie een examentraining aan. In drie dagen worden leerlingen klaargestoomd voor het betreffende VWO examen. Er blijkt evenals de afgelopen jaren onverminderd veel interesse in de examentraining te zijn. Sinds de opening van de inschrijving in januari, hebben zich al ruim 500 leerlingen uit het hele land aangemeld. Er zijn daardoor nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Voor het eerst wordt dit jaar ook een eendaagse training voor het vak Engels aangeboden.

Soms ligt het verschil tussen slagen en zakken en ingeloot of uitgeloot te worden niet zover uit elkaar. Dan kan die extra inspanning net het verschil maken. Om leerlingen te helpen bij die extra inspanning, organiseert de Rijksuniversiteit Groningen voor de zevende maal een (her)examentraining voor leerlingen in 6 VWO met wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, management en organisatie, of Engels. Tussen 2006 en 2011 hebben ruim 2500 leerlingen deelgenomen aan de (her)examentraining VWO en de overgrote meerderheid gaf aan dat de examentraining een positieve invloed had op het resultaat.

De driedaagse training kenmerkt zich door een sterke individuele begeleiding. In elke groep (van gemiddeld 18 leerlingen) is er per 6 leerlingen 1 docent aanwezig. Er wordt gewerkt aan de hand van zeer goed gewaardeerde, door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde syllabi. In ieder blok van een trainingsdag geeft een docent uitleg over een onderwerp, waarna leerlingen onder begeleiding aan het werk gaan met relevante oefen- en examenopgaven. Daarnaast kunnen leerlingen buiten de cursusdagen ook online vragen stellen aan de docenten via de elektronische leeromgeving Nestor.
 
Er worden drie soorten trainingen gegeven:
1. De voorbereiding op het examen van het eerste tijdvak. Deze vindt plaats gedurende vier periodes van drie dagen in april en mei.
2. De voorbereiding op het examen Engels (i.s.m. het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen). Deze eendaagse training vindt plaats op 1 en 3 mei. Een ervaren docent van het Talencentrum geeft les aan maximaal 12 leerlingen.
3. De voorbereiding op de herkansing in het tweede tijdvak. De herexamentraining vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 juni.

De kosten per leerling voor de reguliere examentraining bedragen €310 per vak (€225 voor de tweedaagse herexamentraining) en zijn inclusief syllabus en koffie, thee en frisdrank. De eendaagse training voor Engels kost €95. Alle dagen beginnen om 10.00 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. De trainingen vinden in Groningen plaats in zalen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Praedinius Gymnasium in het centrum van Groningen.

Noot voor de pers

Meer informatie: Martijn Wieling (06-14108622) of Liesbeth Kerkhof (06-22686310), info examentrainingvwo.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:50