Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Jeff de Hosson 35 jaar hoogleraar

Op 7 december 2012 wordt met een feestelijk symposium gevierd dat Jeff Th.M. de Hosson 35 jaar geleden werd benoemd tot hoogleraar Technische Natuurkunde/Materiaalkunde. De Hosson heeft zich sinds zijn benoeming zowel wetenschappelijk als organisatorisch onderscheiden op velerlei gebied, niet alleen binnen de Rijksuniversiteit Groningen als voorzitter van het Materials Science Center, de voorloper van het Zernike Instituut for Advanced Materials, maar ook in nationale en internationale gremia.

Hij is lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) en sinds 2006 voorzitter van de sectie voor de Technische Wetenschappen. Internationaal is De Hosson lid van diverse wetenschappelijke adviescommissies (NSF-USA, Frankrijk, België, Denemarken, Tjechië, Israël, Oostenrijk en Chili), editor van een groot aantal wetenschappelijke tijdschriften en gekozen Fellow van verschillende buitenlandse wetenschappelijke societies.

In 2005 werd hem voor zijn wetenschappelijk Ĺ“uvre de European Gold Medal for Materials Research toegekend.

Op het symposium wordt ook aandacht geschonken aan de start van de studierichting Technische Natuurkunde 50 jaar geleden. Dat gebeurde met de ambtsaanvaarding van professor J.C. Francken (1919-2007).

Meer informatie

Prof.dr. J.Th.M. de Hosson: tel. 050-363 4897, fax: 050-363 4881, e-mail: j.t.m.de.hosson rug.nl (secretariaat, mw. Elly Eekhof, tel.050-363 4898)

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:52