Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Vernieuwd studieboek over natuurherstel

Een conflict over schelpdiervisserij in de Waddenzee, toenemende aantallen sneeuwganzen die Canadese toendra’s overbegrazen, maatregelen tegen woestijnvorming in Australië. Volgens de ecologen Jelte van Andel en James Aronson valt hieruit een les te leren: voor een duurzaam natuurbeheer is het noodzakelijk ecologie, economie en sociologie te bundelen en natuurbeleid te democratiseren.

Van Andel en Aronson stelden, met een internationaal panel van 40 experts, een geheel vernieuwd studieboek samen over ‘restoration ecology’, een wetenschappelijke analyse van de oorzaken van degeneratie van ecosystemen en van opties voor herstel, in een maatschappelijke context. In het boek komt als illustratie een palet aan ecosystemen aan de orde – in Europa, de Verenigde Staten, Australië en Zuid Afrika – zoals tropenbos en beukenbos, prairies en heidegebieden, meren en rivieren, moerassen en kustgebieden. Wat kunnen wij leren van gemaakte fouten en behaalde successen? Op basis van kennis van ecosysteemprocessen is het zelfs mogelijk nieuwe ecosystemen te ontwerpen op plaatsen waar ze voorheen niet bestonden, zoals ingepolderd land.

Het boek geeft ook een handvat voor vragen over natuur en milieu die maatschappelijk regelmatig opspelen. Een duurzaam natuurbeleid impliceert bijvoorbeeld dat begrippen zoals ‘biodiversiteit’ en ‘wildernis’ niet alleen een ecologische, maar ook een economische en sociaal-culturele waardering verdienen. Het betrekken van de regionale bevolking bij het bepalen van de onderzoeksagenda en bij het besluitvormingsproces leidt overigens niet automatisch tot succes. Voor democtratisering van het natuurbeleid zullen dus ferme spelregels ontworpen of nader gepreciseerd moeten worden. Ook het vormgeven van die spelregels is een vak dat aan verscheidene universiteiten wordt beoefend.

Gegevens:

Jelte van Andel & James Aronson (2012). Restoration Ecology: The New Frontier , 2nd edition. Blackwell Publishing, Oxford. De eerste versie van het boek, uit 2005, was een succes op veel universiteiten, vooral in Europa. De huidige versie, te koop vanaf juni 2012, is een update, aangevuld met tal van nieuwe inzichten en ervaringen uit verschillende continenten. (www.wiley.com)

Jelte van Andel is emeritus hoogleraar Plantenecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interessegebied omvat behalve ecologie ook de toepassing van wetenschappelijke inzichen ten behoeve van de communicatie tussen wetenschap en maatschappij.

James Aronson is onderzoeker in ‘restoration ecology’ aan het CRNS/CEFE, Montpellier, Frankrijk, vertegenwoordiger van de ‘Society for Ecological Restoration’en initiator van de ‘Restoring Natural Capital Alliance’.

Info: Jelte van Andel, j.van.andel rug.nl, j.andel20 upcmail.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:48