Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Project aankoop en beheer van landbouwgrond in China gepresenteerd

Voorjaar 2011 lanceerde de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen een nieuw project met als titel ‘De aankoop en het beheer van landbouwgrond in China - participerend leren en experimenteren (LANGPLE)’. Het project wordt gefinancierd door de Ford Foundation.

LANGPLE biedt empirisch onderbouwde benaderingen, richtlijnen en instrumenten voor de participerende aankoop van landbouwgrond in China, zodat de belangen en rechten van boeren geoptimaliseerd kunnen worden. Op deze manier wil het project bijdragen aan duurzaam grondbeheer in China.

Door de samenwerking met Chinese grondonderzoekers, grondbewerkers en beleidsmakers wordt de Chinese overheid ondersteund, met name op lokaal niveau waar de overheid het participerende mechanisme breder wil toepassen. Door middel van innovatief experimenteren op lokaal niveau kan zo een transparanter en meer verantwoord grondbeheer worden bewerkstelligd.

Onlangs presenteerden de RUG en het Kenli Bureau of Land and Resources (KBLR) van de provincie Shandong LANGPLE tijdens een internationale trainingsworkshop bij het KBLR. Doel van de workshop was niet alleen het presenteren van het project maar ook het neerzetten van een internationale trainingscomponent. Er waren dan ook meer dan 70 deelnemers, van wie de meeste afkomstig waren van prefecturale, provinciale en stedelijke overheidsbureaus op het gebied van grondbeheer, en van hun specialistische agentschappen die zich bezighouden met zaken als ontwikkeling en hervorming, personeel en sociale zekerheid, financiën, landbouw, huisvesting en ruimtelijke ordening in de steden en op het platteland.

Zie ook: Farmland Acquisition and Governance in China

Laatst gewijzigd:13 juli 2023 16:42