Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Inaugural lectures

Inaugural lecture Prof R. (Roel) Jonkers: Linguïstiek en het brein: theoretische, experimentele en klinische inzichten

When:Fr 20-10-2023 16:15 - 17:00
Where:Aula Academy Building, Broerstraat 5, Groningen

De neurolinguïstiek brengt kennis uit de taalwetenschappen, de psychologie en de neurowetenschappen samen, met als uitgangspunt de taal. Daarbij gaat het om het spreken, begrijpen, lezen en schrijven, op zowel woord- als  zinsniveau. De kennis van taal richt zich hierbij op drie aspecten van de taalkunde: we bestuderen de losse klanken van taal, de betekenis van woorden en de zinsbouw. Wat we willen weten is hoe de processen van klank-, woord- en zinsproductie in het brein in hun werk gaan.

Om meer over deze processen te weten te komen hebben we twee methodes tot onze beschikking. We kunnen technieken gebruiken, zoals elektro-encephalografie, maar een andere belangrijke bron van informatie vormt de taalpathologie. Het taal- en spraakgebruik van kinderen en volwassenen met taal- en spraakstoornissen geeft inzicht in de werking van ons brein.

Wij doen onderzoek allereerst vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Theorievorming over taal- en spraakverwerkingsprocessen kan niet zonder de input van de neurolinguïstiek. Maar natuurlijk is er een tweede belangrijk doel. Op basis van de kennis die we opdoen zijn we in staat om te komen tot een verbetering van de diagnostiek en behandeling van taal- en spraakstoornissen.

In zijn oratie zal Roel Jonkers op basis van recent en ongepubliceerd onderzoek naar de fonologische, semantische en syntactische verwerking van taal, maar ook naar de stoornissen die in deze verwerking kunnen optreden, laten zien wat we toegevoegd hebben en hopen toe te voegen aan de kennis over ons brein en over de betreffende stoornissen.

More information

Inaugural lecture: Prof R. (Roel) Jonkers

  • Title: Linguïstiek en het brein: theoretische, experimentele en klinische inzichten
  • Chair: Neurolinguistics
  • Faculty: Arts

Livestream on 20 October, see: www.rug.nl/digitale-oratie

Full-text open access version of the lecture:
https://doi.org/10.21827/64b54a5516ab7

View this page in: Nederlands