Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Inaugural lectures

Inaugural Lecture Ms. Prof. H.K. Elzinga: Een wijde blik verruimt het denken

When:Tu 28-01-2014 at 16:15
Where:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Inaugural Lecture: Ms. Prof. H.K. Elzinga

Title: Een wijde blik verruimt het denken

Chair: Ontwikkeling en differentiatie van het academisch onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten in een interdisciplinaire context

Faculty: Law

View this page in: Nederlands