Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Inaugural lectures

Inaugural lecture Mr. G.A. (Gerrit) van der Veen: Milieuaansprakelijkheid en zorgplichten in de Omgevingswet

When:Tu 14-10-2014 at 16:15
Where:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Inaugural lecture: Mr. G.A. (Gerrit) van der Veen

Title: Milieuaansprakelijkheid en zorgplichten in de Omgevingswet

Faculty: Law

View this page in: Nederlands