Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Inaugural lectures

Inaugural Lecture Mr. Prof. A.J. Smit: Op zoek naar de verloren tijd

When:Tu 18-03-2014 at 16:15
Where:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Inaugural Lecture: Mr. Prof. A.J. Smit

Title: Op zoek naar de verloren tijd

Chair: Interne geneeskunde, i.h.b. de non-invasieve beoordeling en risicoschatting van bloedvataandoeningen

Faculty: Medical Sciences

View this page in: Nederlands