Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events

Academische rede: Mentale aspecten van sport en presteren

Wanneer:di 30-10-2018
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Nico van Yperen
Nico van Yperen

In het kader van zijn nieuwe leerstoel “Sport & Performance Psychology” houdt Prof. dr. Nico W. Van Yperen op dinsdag 30 oktober 2018, 16.15 uur , een academische rede met als titel Mentale aspecten van sport en presteren .

Nico W. Van Yperen, bekend van onder meer zijn www.sportscience.blog, aanvaardt tijdens deze plechtigheid officieel de leerstoel Sport & Performance Psychology aan de Rijksuniversiteit Groningen, de allereerste in Nederland. De nieuwe leerstoel is gekoppeld aan het MSc programma Talent Development & Creativity (www.stairwaytotalent.nl). Beide sluiten aan bij de grote nationale en internationale belangstelling van sportinstellingen, bedrijven, muziek- en theaterinstellingen, scholen en universiteiten voor vragen als:

(a) Hoe kan talent en leerpotentieel worden herkend, benut en versterkt?

(b) Welke psychologische factoren en omstandigheden zijn van invloed op het optimaal kunnen presteren?

(c) Hoe kunnen mentale vaardigheden worden gestimuleerd en ontwikkeld? In zijn academische rede bespreekt Van Yperen allereerst de generaliseerbaarheid van sportpsychologische kennis en inzichten en vervolgens competitie als essentieel kenmerk van sport. Daarna geeft hij op basis van een algemeen prestatiemodel een overzicht van verschillende, complementaire perspectieven op presteren onder druk.

Het betreft een openbare ceremonie, dus voor ieder toegankelijk. Voorwaarde is wel dat je je van tevoren aanmeldt via ac.rede.yperen@rug.nl . Vermeld daarin voor hoeveel personen (max. 4) je een toegangskaart wilt + je postadres. De toegangskaart ontvang je vervolgens via de reguliere post op het door jou aangegeven adres.