Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Organization Alumni Antonius Deusing
University Medical Center Groningen

Bestuur AD

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen. Het bestuur beschikt over een betaalde part-time alumnifunctionaris. Het bestuur vergadert één keer per kwartaal in aanwezigheid van de alumnifunctionaris. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de alumnifunctionaris. Daarnaast wordt de vereniging ondersteund door leden van de Medische Faculteitsvereniging Panacea.


Voor de actuele samenstelling van het bestuur zie de website van Antonius Deusing.

Laatst gewijzigd:22 november 2022 14:12