Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Education Dentistry Verkorte Bachelor
University Medical Center Groningen

Informatie Verkorte Bachelor Tandheelkunde instroom september 2022

De website wordt regelmatig bijgewerkt m.b.t. actuele informatie. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De opleiding Tandheelkunde biedt een verkorte bacheloropleiding aan voor afgestudeerde mondzorgkundigen met het oog op toelating tot de masteropleiding Tandheelkunde. De verkorte bacheloropleiding bestaat uit onderdelen van het tweede en derde opleidingsjaar van de (reguliere) bacheloropleiding Tandheelkunde, wordt afgesloten met het bachelorexamen en omvat een duur van 3 semesters.

Het aantal beschikbare plekken voor de verkorte bacheloropleiding is maximaal 12, dit aantal wordt verminderd met het aantal studenten (maximaal 2) die door de afdeling MKA van het UMCG zijn toegelaten tot de opleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (kaakchirurgen in opleiding).

Laatst gewijzigd:20 september 2021 12:04