Skip to ContentSkip to Navigation
About usMedical SciencesEducationDentistryVerkorte Bachelor
University Medical Center Groningen

Informatie Verkorte Bachelor Tandheelkunde

De website wordt regelmatig bijgewerkt m.b.t. actuele informatie. Aan deze website kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.

In september 2012 is het UMCG voor de eerste keer gestart met een verkort traject voor de opleiding Tandheelkunde. Het totale programma Tandheelkunde omvat vier en een half jaar: anderhalf jaar Verkorte Bachelor gevolgd door de reguliere masteropleiding van drie jaar.

Aantal beschikbare plaatsen
Aan het programma kunnen maximaal 12 personen deelnemen:
1-2 plekken voor personen die de opleiding tot Kaakchirurg in het UMCG gaan volgen en 1-2 plekken voor studenten van de opleiding Bewegingswetenschappen.
In beide gevallen dienen deze studenten te worden voorgedragen door respectievelijk MKA-Chirurgie UMCG en opleiding Bewegingswetenschappen RUG. De eisen aan het voordragen worden door MKA-Chirurgie UMCG en Bewegingswetenschappen RUG bepaald.

Onderwijs
De Verkorte Bachelor studenten volgen gedurende het eerste jaar van de opleiding de theoretische onderwijseenheden van bachelor jaar 2 en jaar 3 en het vaardigheidsonderwijs (skillslab) van bachelor jaar 2 en 3 tegelijkertijd. Het laatste half jaar van de bachelor fase wordt naast vaardigheidsonderwijs van jaar 3 ook patiënt gerelateerd onderwijs (patiëntenzorg) aangeboden.

Daarnaast is er aandacht voor de lijn Professionalisering en Wetenschappelijke Scholing.


Toelating tot de Verkorte Bachelor
Het toelatingsexamen staat gepland in de maand februari. Verdere informatie volgt.


Voorlichting
De voorlichtingsbijeenkomst over de Verkorte Bachelor Tandheelkunde, in het kader van de RUG-brede www.rug.nl/masterweek, vindt plaats in november 2019, tijdens de masterweek van de RUG.

De invulling van het programma volgt zo spoedig mogelijk.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 15:05