Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Diensten en voorzieningen ICT-support Producten en diensten
University Medical Center Groningen

MIT Servicedesk

Wat is de MIT Servicedesk?

De MIT Servicedesk ondersteunt UMCG medewerkers met een p-nummer en studenten van de opleidingen Geneeskunde, Bewegingswetenschappen en Tandheelkunde bij vragen en problemen op het gebied van ICT. 

Welke hulp biedt de MIT Servicedesk?

De ondersteuning omvat een breed scala aan activiteiten:

* ondersteuning en oplossen van storingen aan ICT gerelateerde producten en diensten; 
* hulp bij problemen met applicaties en randapparaten;
* behandeling aanvraag en installatie van nieuwe computerapparatuur;
* hulp bij het gebruik van de pc;
* communicatie bij storingen  aan ICT voorzieningen;
* beantwoorden van vragen over het aanbod van diensten;
* doorverwijzen bij vragen over ICT-diensten van andere aanbieders.   

Werkwijze van de MIT Servicedesk

De MIT Servicedesk is gedurende kantoortijden van 7:30 tot 17:00 uur  bereikbaar op het  telefoonnummer  (361)1111 of via UMCG intranet.
Voor problemen die niet door de MIT Servicedesk opgelost kunnen worden, wordt een melding aangemaakt voor Onsite IV Beheer.

Laatst gewijzigd:04 november 2022 12:33