Skip to ContentSkip to Navigation

Sustainable Society

Research Disaster Resilience Groningen Earthquakes

Aardbevingen in Groningen

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en bodembeweging in Groningen zijn omvangrijk en complex. De RUG heeft een brede waaier aan onderzoek en kennis over dit onderwerp vanuit alle faculteiten. Met onze wortels sterk in deze regio vinden we het belangrijk dat onderzoek een positieve bijdrage levert aan deze vraagstukken. Wij hebben namens de RUG verschillende samenwerkingsverbanden opgezet:

  • Het kenniscentrum KADO zorgde voor de verbinding van onderzoekers tussen faculteiten.
  • Critical reviews’ waarin onderzoekers, maatschappelijke partners en bewoners samen complexe onderwerpen uitlichten.
  • Het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen verzamelt en verbindt de kennis over maatschappelijke impact, zowel lokaal als nationaal.

Recent nieuws en onderzoek

Logo's projecten Sustainable Society
Laatst gewijzigd:26 februari 2021 12:00
Follow us onyoutube twitter