Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More Research RISK, CRISES AND RESILIENCE Groningen Earthquakes

Aardbevingen in Groningen

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en bodembeweging in Groningen zijn omvangrijk en complex. De RUG heeft een brede waaier aan onderzoek en kennis over dit onderwerp vanuit alle faculteiten. Met onze wortels sterk in deze regio vinden we het belangrijk dat onderzoek een positieve bijdrage levert aan deze vraagstukken. Er zijn namens de RUG verschillende samenwerkingsverbanden opgezet:

  • Het Kenniscentrum KADO zorgde voor de verbinding van onderzoekers tussen faculteiten.
  • Critical reviews’ waarin onderzoekers, maatschappelijke partners en bewoners samen complexe onderwerpen uitlichten.
  • Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen verzamelt en verbindt de kennis over maatschappelijke impact, zowel lokaal als nationaal.

Logo's projecten Sustainable Society

Recent nieuws en onderzoek

Laatst gewijzigd:12 maart 2024 12:47
Follow us onyoutube twitter