Skip to ContentSkip to Navigation

Rudolf Agricola School

News & Events

CO2 onder controle?

21 mei 2020

In de strijd tegen klimaatverandering is vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, dat wil zeggen vooral CO2, noodzakelijk. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de klimaatafspraken van Parijs en met het Klimaatakkoord hieraan invulling gegeven, wat neerkomt op 25% minder broeikasgassen in 2020 en 49% minder CO2-uitstoot in 2030. In 2018 onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in hoeverre accountants in business zich, als financieel professional binnen bedrijven en organisaties, met CO2-beleid bezighouden. De aanpak van CO2-uitstoot door bedrijven schiet tekort, was de conclusie in het rapport 'CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda'.

Als vervolg op het vorige onderzoek staat nu de vraag centraal: in hoeverre zijn externe accountants betrokken bij het realiseren van minder C02-uitstoot? Om dit in beeld te krijgen, zowel met betrekking tot wat zij zien bij hun cliënten als hun eigen organisatie (het accountantskantoor waar zij werken), hebben wederom RUG en NBA samen dit onderzoek uitgevoerd. De enquête is daarmee gericht op een groep van bijna 9.000 externe accountants, ook wel openbaar accountants genoemd. Tevens is gekeken naar persoonlijke opvattingen en de aanwezige kennis bij accountants ten aanzien van klimaat en van daarmee verbonden afspraken, regelgeving en methodieken.

Lees het rapport 'CO2 onder controle?' >>

Laatst gewijzigd:26 mei 2020 14:11

Meer nieuws

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.

 • 05 december 2022

  Frans J. Sijtsma nieuwe directeur Agricola School

  Op voordracht van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dr. Frans J. Sijtsma per 1 februari 2023 aangesteld als wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Het gaat om een...

Follow us onyoutube twitter