Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us X.J.S. (Sujin) Rosie

X.J.S. (Sujin) Rosie


  • Körver, J. W. G., Olsman, E., & Rosie, X. J. S. (red.). (2021). Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers. Eburon.
  • Rosie, X. J. S. (2021). Inventarisatie van onderwijs in ritueel handelen. Het landschap in zicht. In J. W. G. Körver, E. Olsman, & X. J. S. Rosie (red.), Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers (pp. 159-196). Eburon.
  • Rosie, X. J. S., & Körver, J. W. G. (2021). Geestelijke verzorging bij justitie en in ziekenhuizen. Appels met peren vergelijken? Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 24(103), 42-47.
  • Goris, H., & Rosie, S. (2020). Spreken over de Onuitspreekbare. In M. de Jager (red.), Hoe houd je het geloof fris? (pp. 44-67). KokBoekencentrum Uitgevers.

2022 - heden Junioronderzoeker effectonderzoek geestelijke verzorging thuis, Rijksuniversiteit Groningen

2020 - 2022 Student-assistent bij het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV)

2020 - 2022 Master Geestelijke Verzorging, Faculteit de Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, RU

2019 - 2021 Faculteitsraad, Tilburg School of Catholic Theology, TiU

2017-2020 Bachelor Theologie, Tilburg School of Catholic Theology, TiU

Last modified:20 July 2022 1.24 p.m.