Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. W. (Wim) Vuijk

Publications

De verdwenen Eems, een participatieproject in het grensgebied

Onderzoeksrapport: Van waarnemen tot adviseren

Cultural reflections in argumentation: an analysis of survey interviews

Recensie van P.J.M.C. Schellens e.a. (red.), Jaarboek Onderzoek Communicatiemanagement, Houten/Diegem, 1997

Zicht op interne communicatie: de functionaliteit van teksten

Negative verification, or the case of what is not the case

Planeten tussen de lakens. H.K. Poots Mars en Venus beddepraet: hoerenlied of levenslied? 

Facetten van taalvaardigheid. Inleiding tot de thema’s taalvaardigheidsonderwijs en empirisch onderzoek naar taalvaardigheid

Thema’s in de Taalbeheersing. Lezingen van het VIOT-Taalbeheersingscongres gehouden op 19, 20 en 21 december 1990 aan de Rijksuniversiteit Groningen

‘Wy porren natuere tot hovaerdijen’: Taalhandelingsconventies van sinnekens in het zestiende-eeuwse rederijkerstoneel.

Read more