Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us drs. W. (Wilfred) Kevelam

Publications

Jaarverslaggeving door het excellente pensioenfonds: naar een informatieve verantwoording en verantwoorde informatievoorziening

Pension fund governance in de jaarverslaggeving

Accountantshonoraria in de jaarrekening

De nieuwe controleverklaring van de externe accountant bij de jaarrekening van institutionele beleggers

Werkelijke risicodeling binnen het Nederlandse pensioenstelsel: een empirisch onderzoek

Verantwoording over duurzaam beleggen

Jaarverslaggeving door het excellente pensioenfonds: naar een informatieve verantwoording en verantwoorde informatievoorziening

Staatsobligaties met landenrisico: verwerking, waardering en toelichting in de jaarrekening

Secutirisatie in de jaarrekening, transparante verslaggeving noodzakelijk voor herstel van vertrouwen

De risico's van financiële instrumenten, de invloed van IFRS 7 op kwaliteit risicoverslaggeving

Read more