Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. W.H. Hofstetter

Publications

De globale en lokale betrouwbaarheid van de screeningstoets van de Bareka Profieltoets Rekenen bij kinderen in groep 3

Automatisering van basale rekenkennis en het ontstaan van rekenproblemen: Drempels in het tot stand komen van feitenkennis en procedurele kennis

“Ik kan het nu nog maar net aan, maar als het gedrag van deze leerlingen nog lastiger wordt……”

Rekenprofiel als basis voor analyse van rekenachterstanden en diagnostiek

Read more