Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usmr. dr. W.F. (Wiene) van Hattum

mr. dr. W.F. (Wiene) van Hattum

assisant professor (retired)

Field/Discipline

Expertise

Criminology / penology

Other positions

Translation in dutch: Voorzitter Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf; Redacteur 'Ontmoetingen. Voordrachtenreeks van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap Lutje P.J.G.'
Last modified:03 September 2019 07.37 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmonie complex

Room:
1312/Kamer 0330